Vi får höra en sprudlande och inspirerande rapport från ett högst levande bibliotek av nya bilbliotekschefen Mohammed Mekrami och hans barn- resp ungdomsansvariga Kasprzyk Katarzyna och Maria Fredriksson. Lyssna på det!

Share | Download(Loading)