#53 – SAK UNG UPPSALA

Anna Jonson träffade en av ambassadörerna för SAK UNG Uppsala, Sofie Lundberg. Som nybliven taggad ambassadör i höstas hann Sofie med att genomföra ett (1) evenemang innan covid-19 satte nya spelregler. Nu utvecklas verksamheten digitalt, men hon längtar efter att kunna driva aktiviteterna mer hands on med ungdomarna. Sommartiden kommer förhoppningsvis att göra det möjligt för kreativa möten utomhus.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App