Corona-restriktioner gör det högst osäkert med öppettider, men normal kan man ända fram till 7 februari se Relationer, en spännande utställning med sex generationers konkretister, sex konstnärer med en gemenskap i ett bildspråk som har fokus på färgers, ytors och linjers samspel. Det handlar om relationerna inom konstverken, mellan konstverken, mellan generationerna och mellan konstverk och betraktare. Anna och Stewen träffar Daniel Werkmäster, museichef och curator för utställningen, och Natasha Dahnberg, museets konstpedagog, för att höra mer om deras verksamhet och planer framöver.


Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App