Se och hör Johanna Hästö och Niklas Östholm från Konstfrämjandet berätta om projektet Skogen mellan oss, en unik interregional konstsatsning. Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett femtontal platser, byar och mindre orter knyts under 2021 samman i ett förenat konstprogram. En serie utställningar och aktiviteter äger rum parallellt och överlappande. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänhet, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt. Övriga medverkande är Anna Jonson och Stewen Quigley. 


Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App