Annika Eklund har lång erfarenhet i ledande befattningar inom kultursektorn, senast som kulturchef i Lunds kommun. Hon anser att kulturen har en självklar roll i utvecklingen av det hållbara samhället, särskilt i en dynamisk region som Uppsala. Annika Eklund vill arbeta för att alla i hela regionen som vill utöva och uppleva kultur också ska få göra det.


Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App